Author Archives: trangtt

Trụ cứu hỏa chữa cháy Bộ Quốc Phòng được dán tem kiểm định chất lượng

Từ trước đến nay chắc quý khách đã biết đến trụ nước cứu hỏa chữa cháy do Bộ Quốc Phòng sản xuất. Thế nhưng, để đảm bảo và cam kết việc chữa cháy hiệu quả khi có sự cố xảy ra thì trụ cứu hỏa chữa cháy Bộ Quốc Phòng hiện nay đã được cấp [còn tiếp…]

GỌI NGAY
CHỈ ĐƯỜNG