Trụ cứu hỏa Hiệp Lực TCH-04

Liên hệ

Áp lực làm việc: 10kg/cm2.

Áp lực kiểm tra: 20kg/cm2.

Họng bơm hút có cùng kích thước ngũ giác Z22mm-Z24mm

GỌI NGAY
CHỈ ĐƯỜNG